Risico en rendement in de Private Debt sector: Een diepgaande verkenning

Door: Ad Huisman

Private Debt, als een alternatieve vorm van financiering én belegging, heeft de afgelopen jaren aanzienlijke aandacht gekregen van investeerders die streven naar diversificatie en rendementskansen. Echter, zoals bij elke beleggingsklasse, brengt de private debt sector ook zijn eigen set van risico's en rendementsuitdagingen met zich mee. In deze blog zal ik dieper ingaan op de samenhang van risico en rendement binnen deze sterk groeiende sector.

Risico's in de Private Debt sector

1. Kredietrisico

Private debt-investeerders lopen het risico van wanbetaling door de kredietnemer. Grondig deskundig kredietonderzoek is cruciaal om dit risico te beperken.

2. Liquiditeitsrisico

In vergelijking met openbare markten kunnen private debt-investeringen moeilijker liquideerbaar zijn, waardoor investeerders mogelijk vast komen te zitten bij onverwachte behoeften aan kapitaal.

3. Marktrisico

De waarde van private debt-investeringen kan worden beïnvloed door marktfluctuaties, economische omstandigheden en renteschommelingen.

4. Operationeel risico

Operationele problemen bij zowel de investeerder als de lener, zoals slecht management of juridische kwesties, kunnen het rendement negatief beïnvloeden.

Rendement in de Private Debt sector

1. Rentevergoeding

Een van de belangrijkste bronnen van rendement in private debt is de maandelijkse rente die wordt ontvangen op de verstrekte leningen, gemiddeld netto 3,5% hoger dan bij traditionele obligaties. (Bron: Institutionale Limited Partners Association (ILPA))

2. Diversificatievoordeel

Door toevoeging van private debt aan een portefeuille kunnen investeerders hun risico's spreiden, waardoor ze mogelijk betere rendements-risicoverhoudingen behalen. Gemiddeld levert dit 2% meer op dan bij een vergelijkbare traditionele vastrentende portefeuille.

3. Liquiditeit- en complexiteitspremie

Om deze premie te verzilveren is een lange termijn buy-and-hold strategie vereist met bijbehorende financiële en juridische expertise van de markt, bedrijven en zekerheden.

Conclusie

Het is van groot belang voor beleggers om samen te werken met toegewijde deskundige managers die ervoor zorgen dat de leningen ook bestaan uit goed gestructureerde zekerheden. De combinatie van een aantrekkelijke rentevergoeding en de sterke focus op het behoud van kapitaal is voor beleggers zeer aantrekkelijk.

Bij WDL benaderen we een casus vanuit de belegger en zullen dus altijd kijken naar de onderliggende zekerheid (LTV) in samenhang met het rendement. Dat doen we ook binnen het 1e hypotheekfonds waarbij er een aantrekkelijk rendement (maandelijks 6,25% netto) gegenereerd wordt én er een uitstekende diversificatie aangebracht (50 tot 80 financieringen) is, met een looptijd van 1,5 tot 6,5 jaar, waarbij er tussentijds (na 1,5 jaar) al aflossingen plaatsvinden.

Wil je meer weten over beleggen in private debt? Neem gerust contact met mij op voor een persoonlijke kennismaking: a.huisman@wdl.nl / 06 12 94 86 76