Cookie Instellingen

Om kredietfondsen.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten
Cookies op deze website

Om kredietfondsen.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Intermediair

Help uw relatie om succesvol te financieren!

U bent intermediair in kredietverstrekking? Dan weet u als geen ander hoe complex zakelijke financiering kan zijn. Vooral het MKB loopt regelmatig vast bij reguliere kredietverstrekkers, met alle risico’s van dien voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. En natuurlijk wil elke MKB-onderneming gefinancierd zijn bij een goedkope bancaire geldverstrekker maar dat lukt soms niet. WDL Kredietfondsen pakt het anders aan, zodat uw relatie wél voldoende middelen heeft om succesvol te ondernemen. 

Download onze factsheet waarin wij uitleggen wat WDL Kredietfondsen voor u kan betekenen.
Download Factsheet

Intermediairs in kredietverstrekking zijn van groot belang.

Door hun uitstekende relaties met cliënten voelen zij continu de hartslag van het MKB en professionele vastgoedbeleggers. Dreigt een bedrijf achterop te raken door te weinig financiële middelen, dan is de intermediair dé partner om actie te ondernemen.

Banken zijn, onder meer als gevolg van hun verregaande automatisering, voor het MKB meestal niet meer de ideale partij om krediet te verstrekken. In veel gevallen komen er zelfs helemaal geen vakmensen meer aan te pas om een aanvraag te beoordelen. Juist voor die groep MKB-ondernemers maken intermediairs samen met WDL Kredietfondsen het verschil. 

WDL Kredietfondsen hanteert een andere focus en argumentatie dan de reguliere kredietverstrekkers. Wij helpen intermediairs en hun cliënten om plannen wél voor elkaar te krijgen. Dat doen wij in nauwe samenwerking en met volledig respect voor de relatie van de intermediair, ook tijdens de verdere looptijd van een zakelijke financiering. 

Bekijk hieronder onze mogelijkheden

Wij bieden intermediairs drie vormen van samenwerking in zakelijke financiering:

WDL 1e Hypotheek Fonds

Dit fonds verstrekt 1ste hypotheek leningen aan Nederlandse MKB- ondernemingen en vastgoedbeleggers. Het WDL 1ste hypotheekfonds is gestructureerd via een BV waaraan u een obligatielening verstrekt. De looptijd van uw lening aan het Fonds kent een looptijd van maximaal 7 jaar. Het mandaat voor de verstrekkingen aan geldnemers ligt bij de fondsbeheerder WDL Kredietfondsen B.V.

Meer over het WDL 1e Hypotheek Fonds
WDL SME Fund

Dit fonds verstrekt financieringen aan Nederlandse MKB-ondernemingen. Het fonds is operationeel vanaf Q3 2023 en wordt gevuld door zowel (institutionele) beleggers uit binnen en buitenland als een Europees overheidsorgaan en Invest-NL. Het SME Fund omvat maximaal € 80 miljoen, waaruit ongeveer 75 leningen verstrekt gaan worden in een periode van 1,5 jaar.

Meer over het WDL SME Fund
Direct Lending

Hierbij verstrekken onze beleggers 1-op-1 leningen aan geldnemers. Deze leningen worden geanalyseerd, gestructureerd, geadministreerd en beheerd door WDL Kredietfondsen. De beslissing om wel of niet te verstrekken ligt hier altijd bij de belegger.

Meer over Direct Lending

Interesse in een digitale kennissessie over (beleggen in) zakelijke leningen?

Heeft u interesse in een digitale bijeenkomst waarin wij u uitleggen hoe wij leningen aan het MKB selecteren, ons SME Fund samenstellen en onze leningenportefeuille zo structureren dat er een zeer aantrekkelijke risico/rendement verhouding ontstaat?

Plan hier uw digitale kennissessie

In beide samenwerkingsvormen is onze aanpak helder als glas:

1

In het contact met de intermediair bespreken wij altijd eerst de kredietbehoefte en de achtergronden van zijn of haar relatie. Dat kan telefonisch, maar natuurlijk ook via e-mail. 

2

Vervolgens voeren wij een Quick Scan uit. Dat is een analyse van de aanvraag en de onderneming, overigens zonder dat wij contact hebben met de aanvrager. In deze analyse werken wij altijd toe naar maatwerk en de beoordeling van het werkelijke risico. De uitkomst van de Quick Scan koppelen wij mondeling of schriftelijk terug aan de intermediair. 

3

In de volgende fase brengen wij een indicatieve termsheet uit. Hierin vatten wij in hoofdlijnen de financieringsstructuur samen en spreken wij onze verwachtingen uit over de kansen bij beleggers. De termsheet leveren wij doorgaans binnen 1 werkdag op.

4

Na acceptatie van de indicatieve termsheet streven wij ernaar binnen twee weken zekerheid van financiering te verkrijgen. In deze periode voeren wij een interne analyse uit, bieden wij een anonieme propositie aan potentiële beleggers aan en bij serieuze belangstelling sturen wij gedetailleerde informatie aan de belegger. Voorafgaand aan de besluitvorming door de belegger houden wij voortdurend contact met de intermediair. Indien er binnen twee weken, na de definitieve analyse, geen commitment is, is uw relatie nergens aan gehouden en worden er geen kosten in rekening gebracht.

5

Zodra de belegger akkoord is met de investering, volgt concept-documentatie over de lening aan zowel de geldnemer als de belegger. Bij wederzijds akkoord volgen ondertekening en een formeel commitment. 

6

Uitboeking van de lening bestaat onder meer uit het verkrijgen van een notariële akte (indien van toepassing), het inrichten van de leningsadministratie en administratieve verwerking van de incasso van rente en aflossing en invoeren van afspraken over het beheer van de lening. Overboeking van de hoofdsom vindt altijd rechtstreeks plaats, dus niet via WDL Kredietfondsen. Doorstorting van rente en aflossing aan de belegger gebeurt wel via de rekening van WDL Kredietfondsen.

Als intermediair weet u dat de wereld van kredietverstrekking niet zwart-wit is. In het gebied ertussen is veel ruimte om samen na te denken over financiële oplossingen voor uw relaties. WDL Kredietfondsen is als specialist in het vinden van passende beleggers graag uw partner.

Interesse in een vrijblijvende kennismaking met WDL Kredietfondsen?

Neem voor een vrijblijvende kennismaking met WDL Kredietfondsen contact op met Bart van der Wielen op 06-38904336.

Of mail b.vanderwielen@wdl.nl