WDL SME Fund

Het SME Fund is een fonds die financieringen verstrekt aan Nederlandse MKB ondernemingen. We verwachten dat het fonds operationeel is in april 2022 en wordt gevuld door (institutionele) beleggers uit binnen en buitenland. Ook een Europees overheidsorgaan in samenwerking met Invest-NL gaat een deel funden (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring). Het fonds kent een omvang van max. € 80 mio waaruit ongeveer 75 leningen verstrekt gaan worden in een periode van 1,5 jaar. De beslissing om hier wel of niet te verstrekken ligt bij WDL Kredietfondsen.

Belangrijkste criteria WDL SME Fund:

 • Het betreft een lening aan een MKB onderneming of professionele vastgoedontwikkelaar. Dus geen vastgoedbeleggers.
 • Een bewezen cash flow dus geen starters. Kan de onderneming de rente en aflossing voldoen, welke ruimte zit daar voor tegenvallers en is dit passend bij de bedrijfs- en marktanalyse?

Indicatie over voorwaarden en tarieven

 • Leningen tussen de €250.000 en €5.000.000.
 • Looptijd lening van maximaal 5 jaar.
 • Onderpand is niet noodzakelijk, wel gewenst.
 • Rente afhankelijk van onderpand tussen de 6,0% en 9,0% per jaar.
 • Aflossing afhankelijk van onderpand tussen 5 jaar lineair en aflossingsvrij.
 • Afsluitkosten tussen de 1,0% en 2,5% eenmalig.

Veel voorkomende type financieringen

 • Bedrijfsovernames: MBO, MBI, Buy en Build.
 • Dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De zogenaamde "recaps".
 • Werkkapitaal uitbreiding door groei van voorraden en debiteuren.
 • Projectontwikkeling vastgoed.
 • Overbruggingsfinancieringen.
Hoe werken wij?
Dit zijn de processtappen:

U kunt voor het WDL SME Fund op dit moment nog geen financieringsaanvraag indienen. Wij verwijzen u vooralsnog naar onze Direct Lending variant.

Wie zijn wij?

WDL Kredietfondsen wordt beheerd door 2 partners, Bart van der Wielen (CEO) en John Aartsen (COO). Met elk meer dan 25 jaar ervaring in kredietrisico, herstructurering en consultancy. De partners investeren 1,5% van het fonds als “skin in the game”.