Cookie Instellingen

Om kredietfondsen.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Alle cookies accepteren
sluiten
Cookies op deze website

Om kredietfondsen.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees hier meer over Privacy & cookies.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
WDL 1e Hypotheek Fonds

Nieuw en uniek:
beleg met het WDL 1e Hypotheek Fonds

Het 1e Hypotheek Fonds van WDL Kredietfondsen is een nieuwe en unieke vorm van kredietverstrekking aan het Nederlandse MKB. 

WDL 1e Hypotheek Fonds verstrekt 1e hypotheek leningen aan Nederlandse MKB- ondernemingen en vastgoedbeleggers met een netto rendement van 5,75% zonder extra kosten. 

Het WDL 1e Hypotheek Fonds is gestructureerd via een BV waaraan u een obligatielening verstrekt. De looptijd van uw lening aan het Fonds kent een looptijd van maximaal 7 jaar. Het mandaat voor de verstrekkingen aan geldnemers ligt bij de fondsbeheerder WDL Kredietfondsen B.V.

Het fonds heeft een omvang van max € 50 miljoen en is uitsluitend gericht op in Nederland gevestigde ondernemingen in het MKB. De investeringen concentreren zich op maximaal 20% in één sector, zodat een gezonde spreiding ontstaat in de Nederlandse markt. 

WDL Kredietfondsen is beheerder van het WDL 1e Hypotheek Fonds. Als specialisten in MKB- en vastgoedfinancieringen met tientallen jaren ervaring zorgen wij voor de structurering, fiattering en het beheer van de leningen. WDL heeft een flink trackrecord aan gerealiseerde financieringen van maar liefst 30 miljoen middels Direct Lending!

Wat zijn de voorwaarden?
Dit zijn de voorwaarden voor deelname in het WDL 1e Hypotheek Fonds:
  • Minimale investering: € 100.000,=
  • Rente 5,75 % per jaar, maandelijks uit te keren.
  • Na accordering door de fondsbeheerder kunt u binnen 6 weken storten en uw geld laten renderen.
  • Het fonds is revolverend gedurende 2 jaar. Na 2 jaar wordt er maandelijks op de inleg afgelost gedurende maximaal 5 jaar.
  • Een niet liquide belegging die wel overdraagbaar is aan een derde partij.

Heeft u interesse om deel te nemen in het WDL 1e Hypotheek Fonds?

Neem voor een vrijblijvende kennismaking met WDL Kredietfondsen contact op met Bart van der Wielen op 06-38904336.

Of mail: b.vanderwielen@wdl.nl