WDL Direct Lending

Middels WDL Direct Lending verstrekken onze beleggers één op één leningen aan geldnemers. Deze leningen worden geanalyseerd, gestructureerd, geadministreerd en beheerd door WDL Kredietfondsen. De beslissing om wel of niet te verstrekken ligt hier altijd bij de belegger.

Belangrijkste criteria WDL Direct Lending:

 • Het betreft een lening aan vastgoedbelegger. MKB onderneming of professionele vastgoedbelegger of ontwikkelaar.
 • Een bewezen cash flow dus geen starter. Kan de onderneming de rente en aflossing voldoen, welke ruimte zit daar voor tegenvallers en is dit passend bij de bedrijfs- en marktanalyse?

Indicatie over voorwaarden en tarieven

 • Leningen tussen de €100.000 en €10.000.000.
 • Looptijd lening van maximaal 5 jaar.
 • Vaak betreffen het 1e hypotheek leningen. Onderpand is echter niet noodzakelijk.
 • Rente afhankelijk van onderpand tussen de 5%-9% per jaar.
 • Aflossing afhankelijk van onderpand tussen 5 jaar lineair en aflossingsvrij.
 • Afsluitkosten tussen de 1,0% en 2,5% eenmalig.

Veel voorkomende type financieringen

 • Tot 100% LTV op bedrijfspanden in eigen gebruik.
 • Tot 70% LTV op commercieel vastgoed. Vaak bedrijfsmatige panden.
 • Tot 80% LTC op projectontwikkeling van vastgoed.
 • Tot 60% LTV op landbouwgrond. Bijv. in zogenaamde "opeetconstructies".
 • Werkkapitaal uitbreiding door groei van voorraden en debiteuren.
 • Bedrijfsovernames: MBO, MBI, Buy en Build.
 • Dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De zogenaamde "recaps".
 • Overbruggingsfinancieringen bijv. bij verkoop van deelnemingen of activa in de toekomst.
Hoe werken wij?
Dit zijn de processtappen:
 • Contact
 • Middels mondeling sparren tot aan mailen van volledig memorandum.
 • Via telefoon of mail (Bart van der Wielen of John Aartsen).
 • Quick Scan analyse
 • Op afstand
 • Terugkoppeling mondeling en/of mail aan intermediair of potentiële geldnemer.
 • Indicatieve Termsheet
 • Op hoofdlijnen wordt de financieringsstructuur met bijbehorende tarieven uitgewerkt.
 • Dit betreft de verwachting wat onze beleggers passend vinden en waar zij dus mee akkoord gaan.
 • Acceptatie Indicatieve Termsheet
 • Na verkrijgen opgevraagde informatiebasis: twee weken exclusiviteit.
 • Analyse intern WDL Kredietfondsen. Wij schrijven een opinie op informatie van uw intermediair of maken een eigen analyse.
 • Anonieme positie aanbieden aan beleggers in e-mail.
 • Bij serieuze interesse van een belegger wordt de volledige info aan de aangesloten belegger(s) verstrekt. Dit onder een geheimhoudingsverklaring.
 • Besluitvorming door belegger. Bij een mondeling akkoord wordt dit reeds teruggekoppeld aan de geldnemer.
 • Lening documentatie
 • Concept lening documentatie naar zowel belegger als geldnemer.
 • Bij akkoord ondertekening en derhalve formeel commitment.
 • Uitboeking
 • Notarisafspraak indien van toepassing.
 • Invoeren in lening administratie en incasso van rente en aflossing.
 • Invoeren van beheer afspraken in systemen.
 • Overboeking hoofdsom rechtstreeks tussen belegger en geldnemer of via notaris.
 • Administratie en beheer
 • Leningadministratie van WDL Kredietfondsen met de actualiteit naar zowel belegger als geldnemer.
 • Rente en aflossing over rekening van WDL Kredietfondsen met doorstorting naar belegger < 3 dagen.
 • Opvragen periodieke informatie bij geldnemer cc. intermediair.
 • Overleg bij liquiditeitsproblemen.
Wie zijn wij?

WDL Kredietfondsen wordt beheerd door 2 partners, Bart van der Wielen (CEO) en John Aartsen (COO). Met elk meer dan 25 jaar ervaring in kredietrisico, herstructurering en consultancy. De partners investeren 1,5% van het fonds als “skin in the game”.